Sentinel-1 data over fastlands-Norge

Det er en høy opptaksfrekvens for Sentinel-1 satellittene over norske interesseområder. Animasjonen under viser seks dager med Sentinel-1 interferometric wide swath (IW mode - primær-opptaksmode over land og kyst) tatt opp over fastlands-Norge. Fra animasjonen kan man tydelig se opptaksmønsteret til satellitt-konstellasjonen. Sentinel-1 oppdraget består nå av to satelliter, Sentinel-1A og Sentinel-1B, og garanterer en seks-dagers besøks-frekvens ved ekvator. Siden dette er polar-bane satellitter så øker besøksfrekvensen med breddegrad som setter land som Norge i en heldig posisjon. Disse produktene kan inspiseres nærmere (og brukes) gjennom søksgrensesnittet eller ved hjelp av det nye moasikk-verktøyet.