Geonorge Sentinel-2 Mosaikk

Kartverket har produsert en skyfri nasjonal mosaikk fra Copernicus Sentinel-2 Level-2A-data som har gratis tilgang og er åpent tilgjengelig. Datasettene er for årene: 2018, 2019 og 2020. Mosaikken består av frekvensbåndene B2 til B8, B8A, B11 og B12. Datatypen er usignert heltall 16. Tilleggsvektordata er inkludert og gir datoene for de enkelte flisene.

Tilgang til kildekoden

Projection: