METADATA Søk

For informasjon om felt og hjelp om hvordan du søker, se "Hvordan å søke" -siden. Søkegrensesnittet inneholder flere elementer som kombineres for å filtrere resultatene. Geografisk avgrensing av gjøres gjennom kartet og finjusteres i menyvalget Bounding Box. For å finne Sentinel-2 data prosessert med norsk terrengmodell bruk fritekst søk med *DTERRENGDATA* (dvs "wild cards").