Applikasjonstjeneren som betjener NetCDF-CF produkter er tilgjengelig igjen

Applikasjonstjeneren som betjener NetCDF-CF produkter er tilbake i produksjon etter en feilsituasjon. Alle produkter skal være tilgjengelige.