Jordskred i Alta

Onsdag 3 juni gikk et større jordskred ved Kråkneset i Alta. Satellittdata fra Sentinel-2 viser tydelig omfanget av skredet. Bildene under viser situasjonen før og etter skredet vha verktøyet for endringsdeteksjon i Nasjonalt bakkesegment for satellittdata.

Bilde fra 1 juni 2020.

Bildet er fra 1 juni 2020.

Bilde fra 5 juni.

Bildet er fra 5 juni 2020. Utsnittet viser tydelig at et stort område er rast ut og sedimenter i fjorden.

Nasjonalt bakkesegment (NBS) har også laget en tjeneste der samme område kan sammenlignes i to bilder. Denne situasjonen er tilgjengelig i dette verktøyet her (brukeren må selv finne riktig utsnitt i Altafjorden) og en skjermdump av tjenesten er vist under.

Skjermdump av endringsdeteksjonsverktøyet.

All bruk av bilder fra Nasjonalt bakkesegment krediteres med "Copernicus Sentinel data" og årstall, samt at bilder er hentet fra Nasjonalt bakkesegment for satellittdata.