Brukerundersøkelse 2019

Vennligst oppgi navn på institusjon
Bruker dere også andre dataportaler for å hente Copernicus data avhengig av anvendelsesområde?
Beskriv kort hvor mye data dere bruker, hvilke typer data dere bruker og hva dere bruker Copernicus data til
Bruker dere data/produkter fra Copernicus sine fellestenester (flere kryss mulig)
Dersom du samtykker til at Norsk Romsenter kan ha en dialog med deg om brukerundersøkelsen i etterkant, legg igjen din e-postadresse her