Collaborative Data Hub Vedlikehold Nov/Des 2019

Collaborative Data Hub vil gjennomføre en del vedlikeholdsaktiviteter for sikkerhet i slutten av november og begynnelsen av desember 2019. Dette vil påvirke datastrømmen som mater portalene i satellittdata.no. Vi kan forvente å opplevel forsinkelse på produktleveranser på følgende datoer:

• Tirsdag 26. november
• Onsdag 27. november
• Tirsdag 3. desember
• Onsdag 4. desember

Når dataene igjen er tilgjengelige vil vi hente dem så raskt som mulig.

server maintenance

Vi opplever for tiden noen problemer med å eksponere produkter i NetCDF/CF fra nbstds.met.no etter vedlikeholdsarbeidet.  Vi jobber med det for å gjenopprette full funksjonalitet så snart som mulig.