Algeoppblomstring i Hardangerfjorden sett fra rommet

Også i år er fjordene på vestlandet spektakulære sett fra verdensrommet. Satellitten Sentinel-2 passerte over Hardangerfjorden i slutten av mai og fanget opp blomstringen av algen Emiliania huxleyi algea. Denne algen farger vannet i fjorden turkis. Algen er ufarlig og finnes i nesten alle havøkosystemer fra ekvator til sub-polare regioner, med oppblomstringer som er spesielt synlige i de norske fjordene.

Fjernmålte data fra satellitt er et fint verktøy for å se på denne typen fenomen og Nasjonalt bakkesegment for satellittdata har flere verktøy som kan være nyttige for brukere interessert i fenomenet.

Nasjonal Sentinel-2 Mosaikk

Statens kartverk har produsert en skyfri nasjonal mosaikk fra Copernicus Sentinel-2 Level-2A-data som er fritt og åpent tilgjengelig. Datasettet finner du her. Mosaikken er sammensatt av Sentinel-2-data fra 30. juni til 31. juli 2018. Mosaikken består av frekvensbåndene B2 til B8, B8A, B11 og B12. Datatypen er usignert heltall 16 (uint16). Tilleggsvektordata er inkludert som gir datoene for de enkelte fliser.

Problemer Sentinel-3A SLSTR 3.-12. februar 2020

Det har vært problemer med Sentinel-3A SLSTR instrumentet i perioden mellom 3. og 12. februar 2020. Les mer her: https://scihub.copernicus.eu/news/News00659

Det er blitt rapportert at årsaken til problemene er relatert til for høy temperatur i SLSTR instrumentet. IR kanaler ble slått av og andre kanaler (VIS) er degradert i denne perioden pga. feil-kalibrering forårsaket av den høye temperaturen. Alt ser ut til å fungere godt nå og Sentinel-3 teamet jobber med å finne den opprinnelige årsaken til temperaturøkningen.

Magasin med tema "satellittdata"

En ny utgave av magasinet "Posisjon" - et medlemsblad utgitt av GeoForum - ble lansert sent i 2019. Temaet for utgaven var "satellittdata". Artiklene fokuserte generelt på Copernicus-satellittene og applikasjoner fra målingene som deteksjon og karakterisering av f.eks. snø, flom, vulkansk aske, skogbruk osv.