Sentinel-1

Sentinel-1 data over fastlands-Norge

Det er en høy opptaksfrekvens for Sentinel-1 satellittene over norske interesseområder. Animasjonen til venstre viser seks dager med Sentinel-1 interferometric wide swath (IW mode - primær-opptaksmode over land og kyst) tatt opp over fastlands-Norge. Disse produktene kan inspiseres nærmere (og brukes) gjennom søksgrensesnittet eller ved hjelp av det nye moasikk-verktøyet.

Tags: 

Sentinel-1 in satellittdata.no

Vi er glade for å kunne tilby Sentinel-1 Ground Range Detected (GRD) Extra Wide (EW) swath mode i satellittdata.no/metadata_search (dvs. Søk etter data -> National hub). Sentinel-1 sattellitene har et C-bånd  SAR instrument som kan ta radarbilder av jorden uavhengig av sollys og skydekke.

Work in progress

Currently there work ongoing to integrate Sentinel-1 data in the test portal. As these data are converted from SAFE to NetCDF/CF there are some issues affecting visualisation and transformations. Thus you may find Sentinel-1 data that are not behaving properly in the test portal. However, all data should work properly in the DHUS based portal (ColHub).