publikasjon

Magasin med tema "satellittdata"

En ny utgave av magasinet "Posisjon" - et medlemsblad utgitt av GeoForum - ble lansert sent i 2019. Temaet for utgaven var "satellittdata". Artiklene fokuserte generelt på Copernicus-satellittene og applikasjoner fra målingene som deteksjon og karakterisering av f.eks. snø, flom, vulkansk aske, skogbruk osv.

Publikasjon av dataforvaltningsløsning i satellittdata.no

Nylig ble fagfellevurdert artikkel som beskriver konseptet og dataforvaltnings-løsningen i satellittdata.no publisert. Tittelen på artikkelen er The Norwegian National Ground Segment; Preservation, Distribution and Exploitation of Sentinel Data.