User interaction

nytt mosaikkverktøy tilgjengelig

Et nytt visualiseringsverktøy er tilgjengelig. Verktøyet samler S1 og S2 dataene som er tilgjengelige gjennom denne portalen fra de siste 3 dagene. Denne samlingen av produkter, eller virtuelle mosaikken, lar brukeren få en rask oversikt over de nyeste produktene, men kobler også direkte til det integrerte visualiseringsverktøyet der alle variablene til produktet kan inspiseres og forstørres.

Brukerundersøkelse 2019

Besvar brukerundersøkelse 2019

For å sikre brukere av Copernicus data rask og enkel tilgang til satellittdata har Norsk Romsenter utviklet et nasjonalt bakkesegment (www.satellittdata.no) i samarbeid med nasjonale aktører. Norsk Romsenter ønsker med denne undersøkelsen å få bedre kjennskap til bruken av satellittdata.no og andre Copernicus dataportaler.

Svarfrist 1 februar. På forhånd tusen takk for at du tok deg tid til å svare!