Sentinel-2 produkter sammenligning

TileDate - TimeComposites

Velg en tile og datoene fra de tilgjengelige lister som er oppgitt for de to produktene. Flytt glidebryteren på toppen ved hjelp av knappen på linjen for å sammenligne bildene.

Dette er en testside, og tjenesten er fortsatt under utvikling.