Sentinel-2 produkter sammenligning

TileDate - TimeComposites

Dette verktøyet vil sammenligne to S2-produkter, for en valgt område. Brukere kan sammenligne forskjellige tider og forskjellige kompositter. For å bruke verktøyet:

  • Velg en område (Tile) fra listen som er oppgitt eller ved å klikke på kartet.
  • Velg datoene fra de tilgjengelige lister som er oppgitt for de to produktene.
  • Flytt glidebryteren på toppen ved hjelp av knappen på linjen for å sammenligne bildene.

For å vise / skjule lag, bruk ikonet Lagbryter øverst til høyre på kartet.

Dette er en testside, og tjenesten er fortsatt under utvikling.