Sentinel-2 geometric refinement

Sentinel-2 nivå-1C-produkter prosesseres nå med en forbedret geometrisk nøyaktighet fra og med 2021-03-30 For alle detaljer angående endringer og forbedringer kan du lese denne nyhetsartikkelen.

Spesiell interesse for norske brukere er implementeringen av den nye Copernicus Digital Elevation Model i prosesserings-kjeden. Den skal fungere bedre sammenlignet med forrige versjon nord for 60 grader. Ad-hoc-produksjonen av DTERRENGDATA ved ESA vil fortsette til kvaliteten på vanlige Sentinel-2-data behandlet med forbedret DEM er blitt vurdert.

Tags: