Stor colhub oppgradering

Torsdag 28. oktober oppgraderes colhub.met.no portalen. Noe nedetid kan forventes i løpet av dagen. Det nye grensesnittet gir tilgang til et 2-ukers rullende arkiv med globale Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 og Sentinel-5p-data. Uken etter, torsdag 4. november, vil colhub-arkivportalen bli tilgjengelig. Denne portalen vil tjene et fullstendig arkiv med data over norske interesseområder for alle Sentinel-data. Til å begynne med vil denne portalen kun inneholde data fra september 2021. Tilbakefylling vil skje gradvis og forventes å ta flere måneder. Vi vil jevnlig informere her om fremdriften i denne prosessen. Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre.