Nyeste Sentinel-2 L1C ikke tilgjengelige

Vi har ikke motatt Sentinel-2 L1C produkter siden 2021-01-29. Vi jobber med å løse problemet. Vi mottar imidlertid L2A produkter

Beklager ulempene dette måtte medføre.