Publikasjon av dataforvaltningsløsning i satellittdata.no

Nylig ble fagfellevurdert artikkel som beskriver konseptet og dataforvaltnings-løsningen i satellittdata.no publisert. Tittelen på artikkelen er The Norwegian National Ground Segment; Preservation, Distribution and Exploitation of Sentinel Data. Artikkelen er tilgjengelig her: http://doi.org/10.5334/dsj-2019-061.