Opplæringsmateriell for hvordan bruke portal og data

Det finnes nå fire opplæringsvideor som tar for seg hvordan du finne og bruke Sentinel-dataene i den integrerte portalen. Det finnes i tillegg også fire Jupyter-notebooks som gir tips og triks for hvordan man kan bruke Sentinel-data i NetCDF/CF i Python.

Alt sammen finner du her.