Treg respons på enkelte tjenester

På grunn av nettverksvedlikehold er det enkelte tjenester som reagerer tregt. Vi jobber med å løse problemet.