Sentinel-2 observasjoner i skumrings-situasjoner

Fra 23. oktober 2019 ble observasjonsscenariet for Sentinel-2B satellitten utvidet til å gjøre opptak under skumringsforhold med en Sun-Zenith Angle (SZA) opp til 85 grader. Les mer om dette her.

Dette betyr at vi vil ha en lengre periode med Sentinel-2-observasjoner på høye breddegrader. Forskjellen, dvs. det utvidede observasjonsområdet, kan visualiseres ved å sammenligne Sentinel-2A og Sentinel-2B opptaks-segmenter i Sentinel Opptaksplan.

Vi oppfordrer norske brukere til å benytte seg av disse produktene og rapportere om fordelene ved forlengelsen av opptaksperioden. Du kan bruke kontaktskjemaet for å rapportere om funnene dine. Nedenfor finner du et skjermbilde fra "skumringsprodukter" som dekker deler av Finnmark fra 26. oktober 2019 som er tilgjengelig på satellittdata.no.

 

Tags: