Tjenester

I denne delen er visualiseringsverktøy gitt til brukerne:

 

  • The Sentinel Aquisition Plan: De nyeste KML-filene, hentet fra ESA website, blir filtrert for å gi detaljert informasjon om de planlagte Sentinel-2-oppkjøpene innen det norske interst området. Hver KML-fil dekker vanligvis en periode på 10-15 dager.