Arkiverte artikler

Applications

colhub

Downtime

Planlagt vedlikehold - 6 måneder 1 uke

Driftsmelding

Driftsmelding - 7 måneder 5 dager

Maintenance

Planlagt vedlikehold - 3 dager 23 timer
Planlagt vedlikehold - 5 måneder 1 uke
Planlagt vedlikehold - 5 måneder 3 uker
Planlagt vedlikehold - 6 måneder 1 uke
Planned Maintenance - 7 måneder 2 dager
Planlagt vedlikehold - 7 måneder 3 uker
Omstart av applikasjonstjenere - 7 måneder 4 uker
Transitioning to bilingual site - 8 måneder 2 uker
Planned Maintenance - 9 måneder 3 dager
ColHub maintenance 2018-12-07 - 10 måneder 2 uker
Maintenance on colhub - 11 måneder 1 dag
Planned maintenance November 21th - 11 måneder 1 uke
Planned Maintenance - 12 måneder 2 dager
Scheduled Maintenance - 12 måneder 4 dager
Scheduled Maintenance - 1 år 2 dager
Planned maintenance - 1 år 1 uke
upgrade colhub.met.no - 1 år 10 måneder
Upgrade colhub.met.no - 2 år 2 uker

Nedetid

WMS tjenesten er nede - 1 måned 2 uker
colhub.met.no midlertidig nede - 6 måneder 3 uker

NetCDF

Sentinel-1 in satellittdata.no - 7 måneder 2 uker

new functionality

Transitioning to bilingual site - 8 måneder 2 uker

Nyhet

Nye "quicklooks" i NBS - 6 måneder 1 uke

OPeNDAP

Sentinel-1 in satellittdata.no - 7 måneder 2 uker

oppgradering

Python

quicklooks

Nye "quicklooks" i NBS - 6 måneder 1 uke
Information to NBS users - 1 år 6 måneder

Sentinel-1

Sentinel-1 in satellittdata.no - 7 måneder 2 uker
Work in progress - 1 år 8 måneder

Sentinel-2

Sentinel-3

system notification

Test portal

Work in progress - 1 år 8 måneder

timeliness

Delays in S1GRD deliveries - 9 måneder 2 uker
Delays in NRT/QRT data - 10 måneder 2 uker

Transformation

Work in progress - 1 år 8 måneder

User interaction

nytt mosaikkverktøy tilgjengelig - 4 måneder 4 uker
Brukerundersøkelse 2019 - 9 måneder 2 uker

Vedlikehold

Visualisation

nytt mosaikkverktøy tilgjengelig - 4 måneder 4 uker
Work in progress - 1 år 8 måneder

Work in progress

Vårens leveranser i NBS - 8 måneder 4 dager

Untagged

Sentinel Data in Media - 1 år 4 måneder
Scheduled Maintenance - 1 år 5 måneder
Scheduled Maintenance - 1 år 5 måneder
Delay on Sentinel-2 products - 1 år 6 måneder
Downtime NBS test portal - 1 år 8 måneder
Scheduled maintenance - 2 år 1 måned
Status of interfaces - 2 år 1 måned
Status of data availability - 2 år 1 måned
Catalogue reindexing - 2 år 3 måneder
Scheduled maintenance - 2 år 4 måneder
colhub back online - 2 år 8 måneder
DHuS upgrade (extended) - 2 år 8 måneder
DHuS upgrade - 2 år 8 måneder
Backfilling of Sentinel-2 - 2 år 8 måneder
Maintenance work on December 21st - 2 år 10 måneder
Want to register? - 3 år 2 dager
NBS Announcements - 3 år 3 uker