User interaction

New Mosaic tool available

A new visualization tool has been released. It collects the S1 and S2 data available through this portal, for the last 3 days. This collection of products, or mosaic, allows the user to have a quick overview of the most recent products, but it also directly links to the integrated visualization tool where all variables of the products can be selected/deselected and a deeper zoom can be achieved.

Brukerundersøkelse 2019

Besvar brukerundersøkelse 2019

For å sikre brukere av Copernicus data rask og enkel tilgang til satellittdata har Norsk Romsenter utviklet et nasjonalt bakkesegment (www.satellittdata.no) i samarbeid med nasjonale aktører. Norsk Romsenter ønsker med denne undersøkelsen å få bedre kjennskap til bruken av satellittdata.no og andre Copernicus dataportaler.

Svarfrist 1 februar. På forhånd tusen takk for at du tok deg tid til å svare!